ลูกศิษย์ขอเปลี่ยนอาจารย์

เรื่องสั้นๆ สอนใจ ให้แง่คิด

ลูกศิษย์สองคนไปเรียนฌานกับอาจารย์ที่ถือไม้เรียวประกอบการสอน

เวลาตอบคำถามไม่ถูก ลูกศิษย์ทั้งสองคนต่างก็ถูกอาจารย์หวดด้วยไม้เรียว
.
.
.

วันหนึ่งลูกศิษย์สองคน ได้พูดกับอาจารย์ ว่า “เรียนที่นี่มีแต่ถูกตี ลูกศิษย์ขอลาเพื่อไปหาอาจารย์ใหม่”

อาจารย์ ก็ได้กล่าวว่า
“เรียนที่นี่มีแต่ถูกตี อาตมาจะหาอาจารย์ใหม่ที่ไม่ตีลูกศิษย์ให้”

ลูกศิษย์ทั้งสองคนต่างดีใจที่จะไม่ต้องถูกตีอีก
.
.
.
วันต่อมา

ลูกศิษย์ทั้งสองคนได้เข้ามาเรียนกับอาจารย์คนใหม่ที่ไม่มีไม้เรียว

แต่เวลาตอบคำถามไม่ถูก อาจารย์ก็จะตวาดลูกศิษย์ทั้งสองด้วยเสียงอันดัง

ทำให้ลูกศิษย์ทั้งสองกลัวจนตัวสั่น เดินแทบไม่ไหว