Guestpost โฟสฟรี ถ้าคุณมีสาระดีๆ ที่นี่เราให้คุณได้แบ่งปัน

Notifications
Clear all

ไหว้พระวัดโบราณสมัยอยุธยา คู่เมืองสามโคก ที่วัดสิงห์ จังหวัดปทุมธานี

1 Posts
1 Users
0 Likes
77 Views
thanunchai
(@thanunchai)
Member Moderator Registered
Topic starter
 

วัดสิงห์  วัดโบราณที่ไม่ไกลจากรุงเทพ ตั้งอยู่ที่บ้านสามโคก จังหวัดปทุมธานี   สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนกลาง ตอนที่ชาวมอญอพยพมาตั้งถิ่นฐานที่เมืองสามโคก  สันนิษฐานว่าวัดแห่งนี้น่าจะสร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถหรือในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ช่วงปี พ.ศ. 2202 - 2210 ที่ตั้งของวัดอยู่ใกล้กับแม่น้ำเจ้าพระยา มีคลองเชื่อมสำหรับเรือเข้าออกเรียกว่า คลองวัดสิงห์ ทำให้ในบริเวณวัดมีโบราณสถานและโบราณวัตถุที่ควรค่าแก่การศึกษา    ทั้งในด้านประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรม ที่สะท้อนให้เห็นถึงศิลปวัฒนธรรม อารยธรรม และความเจริญรุ่งเรืองในยุคสมัยนั้นได้อย่างชัดเจนและสมบูรณ์มาก

จุดเด่นอันเป็นเอกลักษณ์สำคัญของวัดสิงห์ คือ ภายในวัดมี พระประธานสำคัญ 4 องค์ ประกอบด้วย

  • พระพุทธรูปหลวงพ่อโต ประจำทิศเหนือ ประดิษฐานในวิหารโถง (ศาลาดิน) เป็น

พระพุทธรูปก่อด้วยอิฐถือปูนลงรักปิดทองปางมารวิชัย  ที่มีอายุกว่า 300 ปี

  • หลวงพ่อเพชร พระพุทธรูปปางไสยาสน์ ประจำทิศใต้ ประดิษฐานอยู่ด้านหลังหลวงพ่อโต

ซึ่งมีซุ้มเรือนแก้วคั่นอยู่  เหนือองค์หลวงพ่อเพชรมีพระพุทธรูปปางมารวิชัย ประดิษฐานบนฐานชุกชีสององค์  ส่วนฉากด้านหลังซุ้มเรือนแก้วปรากฏภาพจิตกรกรรมฝาผนัง ศิลปะสมัยอยุธยาวาดเป็นภาพพระพุทธเจ้า เสร็จจากดาวดึงส์ แต่น่าเสียดายที่รายละเอียดของภาพถูกน้ำฝนชะล้างไปจนเหลือเลือนราง 

  • หลวงพ่อพุทธรัตนมุนี ประจำทิศตะวันออก ประดิษฐาน ณ พระอุโบสถ

พระอุโบสถเป็นอาคาร ที่ใช้ในการทำสังฆกรรมประกอบด้วยกำแพงแก้วล้อมรอบ ด้านในกำแพงก่อเป็นช่องสามเหลี่ยมใกล้พื้นที่โดยรอบ พื้นที่โดยรอบปูด้วยศิลา ทางเข้าทำเป็นซุ้มโครงก่ออิฐแบบกูบช้าง

  • หลวงพ่อพุทธสิริมาแสนประจำทิศตะวันตก  ประดิษฐาน ณ วิหารน้อย

พระวิหารน้อย   เป็นวิหารหลังเล็กก่อด้วยอิฐเป็นอาคารทรงไทย มุงด้วยกระเบื้องดินเผากาบู ด้านหน้ามีชายคาปีกนก ฐานของอาคารทำเป็นท้องสำเภาอิฐเป็นฐานปัทม์แอ่นโค้ง มีช่องประตูเข้าสู่วิหารด้านหน้าเพียงช่องเดียว วงกบประตูทำด้วยไม้สักทอง

โกศบรรจุอัฐิพระยากาย อดีตเจ้าอาวาสวัดสิงห์ ตั้งอยู่บริเวณหน้าวิหารน้อย เป็นงานประติมากรรมลวดลายงามวิจิตรงดงามทางศิลปะโบราณ       เจดีย์ย่อมุมไม้สิบสองอยู่หน้าโบสถ์ 5 องค์ สร้างขึ้นพร้อมวัด รอยพระพุทธบาทจำลองไม้สัก ลงรักปิดทองเป็นฝีมือช่างต้นกรุงรัตนโกสินทร์

บนกุฏิของวัดมีพิพิธภัณฑ์เก็บรักษาของเก่า ได้แก่ ตุ่มสามโคก ส่วนด้านหน้าวัดมีการขุดค้นพบโบราณสถานเตาโอ่งอ่าง หลักฐานการตั้งชุมชนมอญในสมัยแรก โดยมีตุ่มสามโคกเป็นภาชนะบรรจุที่ใหญ่ที่สุดซึ่งผลิตจากเตานี้

นักท่องเที่ยวที่ชอบประวัติศาสตร์และชื่นชมวัดโบราณแต่มีเวลาน้อย   วัดนี้เป็นอีกวัดที่มีความเก่าแก่ และคงความงดงาม  คู่บ้านคู่เมืองสามโคก ที่ไม่ควรพลาดที่จะเดินทางมากราบไหว้เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองสักครั้งนึงค่ะ

This topic was modified 4 months ago by thanunchai
 
Posted : 07/04/2022 3:52 pm
Share: