Guestpost โฟสฟรี ถ้าคุณมีสาระดีๆ ที่นี่เราให้คุณได้แบ่งปัน

Notifications
Clear all

ชมฟ้าสวย น้ำใส หุบเขาสีเขียวงดงาม ที่เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก

1 Posts
1 Users
0 Likes
121 Views
thanunchai
(@thanunchai)
Member Moderator Registered
Topic starter
 

เขื่อนภูมิพล เป็นเขื่อนเอนกประสงค์แห่งแรกในประเทศไทย สร้างปิดกั้นลำน้ำปิงที่บริเวณ เขาแก้ว อำเภอสามเงา จังหวัดตาก มีรัศมีความโค้ง 250 เมตร สูง 154 เมตร ยาว 466 เมตร ความกว้างของสันเขื่อน 6 เมตร อ่างเก็บน้ำมีความจุสูงสุด 13,462 ล้านลูกบาสก์เมตร จัดเป็นเขื่อนคอนกรีตโค้งที่ใหญ่และสูงสุดในเอเชียอาคเนย์ จัดอยู่ในอันดับ 8 ของโลก เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2504 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงวางศิลาฤกษ์ในการก่อสร้างเขื่อน แล้วเสร็จและทำรัฐพิธีเปิดเขื่อนเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2507

เขื่อนภูมิพล นั้นนอกจากจะเป็นที่ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อใช้งานแล้ว ที่นี่ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดตาก มีจุดเช็คอินสวยๆ บนสันเขื่อน อาทิเช่น

  • “หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์จำลอง” หลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ประจำ กฟผ. มีขนาดหน้าตัก 39 นิ้ว
  • “สวนน้ำพระทัย” ภายในสวนมีสิ่งที่น่าสนใจ คือ ประติมากรรมสำริด ธารน้ำพุ ซุ้มน้ำต้น และซุ้มกล้วยไม้พื้นเมือง
  • “อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ” ที่ จัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับการก่อสร้างเขื่อนภูมิพล และจัดแสดงนิทรรศการเรื่องราวขององค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กับบทบาทการพัฒนาแหล่งน้ำ
  • “ต้นไม้ของพ่อ” (ต้นสักทรงปลูก)
  • “สะพาน 50 ปี” เป็นสะพานที่สร้างขึ้นพร้อมกับการสร้างเขื่อนภูมิพล สามารถมองเห็นภาพตัวเขื่อนและโรงไฟฟ้าแบบ Panorama ได้ / “สะพานปิงพิพรรธน์” มีลักษณะคล้ายสะพานแขวน แต่มี 70 ข้อเป็นโครงเหล็ก เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และมีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ สองฝั่งลำน้ำปิงเหนืออ่างเก็บน้ำ
  • “หาดหัวหิน” ริมเขื่อนแม่ปิงตอนล่าง เสน่ห์แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ สำหรับนักท่องเที่ยวที่อยากมาพักผ่อน รับประทานอาหารอร่อย ริมหาดทรายสวย
  • “เขื่อนแม่ปิงตอนล่าง” เป็นเขื่อนขนาดเล็กสร้างกั้นแม่น้ำปิงห่างจากเขื่อนภูมิพลมาทางด้านท้ายน้ำ 5 กิโลเมตร ทำหน้าที่กักเก็บน้ำจากการปล่อยของเขื่อนภูมิพลเพื่อสูบกลับและกักเก็บไว้รอการระบายต่อไป
  • Smart Farm โรงเรือนอัจฉริยะที่นำเทคโนโลยีมาใช้ควบคุมการปลูกพืช ทำให้สามารถเพาะปลูกได้ทั้งปี

เขื่อนภูมิพล เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำจืดที่สำคัญของเมืองไทย มีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติลัดเลาะสองฝั่งลำน้ำปิงเหนือเขื่อนภูมิพลในเขตป่าสงวนแห่งชาติแม่ตื่น เพื่อดูสภาพความหลากหลายของพื้นที่ป่าดิบเขาและการฟื้นฟูสภาพป่า ตลอดจนการศึกษาลักษณะสภาพป่าในลักษณะ ทั้งป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ ภูเขาหิน ลำห้วย และน้ำตกที่สวยงาม


นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจและแหล่งนันทนาการ เช่น การล่องแพและเรือสำราญในอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล โดยเป็นล่องแพที่ใช้เรือลากจูง เพื่อศึกษาแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ เช่น พระพุทธบาท ถ้ำอาบนาง โบราณสถานแก่งสร้อย จนถึงดอยเต่า จำหวัดเชียงใหม่ 

ส่วนนักท่องเที่ยวที่มีเวลาน้อยอาจจะเลือกเที่ยวบริเวณสันเขื่อนก็ถือว่าคุ้มกับการมาเยือน “เขื่อนภูมิพล” แล้วค่ะ

#เขื่อน ภูมิ พ น. ธ์ จ. ตาก
#เขื่อน ภูมิ พ น. ธ์ จ.ตาก แผนที่
#เขื่อนภูพล จังหวัดอะไร
#เขื่อนยันฮี ประวัติ
#เขื่อน ภูมิ พ น. ธ์ ระดับ น้ํา
#เขื่อนภูมิ ตาก ที่พัก
#เขื่อนศรีนครินทร์
รูป เขื่อนภูมิพล
#

 
Posted : 07/04/2022 3:40 pm
Share: