ครูไหวใจร้าย

วรรณกรรม

ครูไหวใจร้าย ประพันธ์โดย ผกาวดี อุตตโมทย์ ซึ่งหนังสือเล่มนี้ได้รับเลือกเป็น “หนังสือดีที่เด็กและเยาวชนควรอ่าน” จากการคัดเลือกโดยโครงการวิจัยของสำนักกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) พ.ศ. 2543

เรื่องย่อ ครูไหวใจร้าย

ในปี 2547 โรงเรียนดรุณรักษ์ เป็นโรงเรียนในอำเภอกิ่งจันทร์แดง มีคุณครูเจ้าระเบียบแห่งโรงเรียนดรุณรักษ์ ชื่อครูไหว ที่ไม่มีใครในอำเภอกิ่งจันทร์แดงไม่รู้จัก โดยที่ใครต่อใครต่างให้ฉายานามไว้ว่า “ครูไหวใจร้าย” อายุอานามของครูไสวก็ปาเข้าไป 60 ปีแล้ว ใกล้จะเกษียณ

ชื่อเสียงของครูไหว เป็นที่โจษจันเป็นอย่างมากในเรื่องของความเข้มงวด เจ้าระเบียบ และดุมากเสียจนใครต่อใครในอำเภอกิ่งจันทร์แดงต่างพากันเกรงกลัว แต่น้อยคนที่จะรู้ว่าในอีกมุมหนึ่งของครูไหว หรือ ครูไหวใจร้าย นั้นเป็นคนที่ใจบุญมากๆ ไม่ฆ่ากระทั่งยุงแม้แต่ตัวเดียว และเมื่อถึงวันพระ ครูไหวจะเป็นคนแรกเสมอที่ไปถึงวัด

ครูไหวจะมีกิจวัตรประจำวันที่เที่ยงตรงอยู่ตลอดเวลา ครูไหวจึงกลายเป็นนาฬิกาที่มีชีวิตประของทุกคนในอำเภอไปแล้ว และถ้าวันไหนมีเหตุสุดวิสัยจริงๆ ที่ทำให้กิจวัตรของครูไหวคลาดเคลื่อน ก็จะส่งผลให้ชีวิตประจำวันของใครต่อใครที่ใช้นาฬิกามีชิวิตครูไหวคลาดเคลื่อนเช่นกัน

ย้อนไปปี 2512 ตอนนั้น ครูไหวได้ทำงานให้นายซาบารุ เป็นผู้ล่ามภาษา และครูไหวก็ชอบซาบารุตั้งแต่แรกพบ โดยมีแสงเป็นกามเทพ แต่ครูไหวไม่สามารถบอกความจริงกับพ่อ ว่าซาบารุเป็นชาวญี่ปุ่น เนื่องจากพ่อของครูไหวไม่ชอบชาวญี่ปุ่น เคยทำให้แม่ของครูไหวตาย ครูไหวจึงโกหกว่าซาบารุเป็นชาวเกาหลี

พอพ่อของครูไหวรู้ความจริงว่า ซาบารุเป็นชาวญี่ปุ่นก็โกรธหนักมากจนเข้าโรงพยาบาล ซาบารุจึงได้ขอโทษพ่อของครูไหว พ่อของครูไหวให้อภัยก็เปิดทางให้รักกันได้ และสิ้นใจเสียชีวิต

ต่อมาซาบารุก็กลับญี่ปุ่นไป ครูไหวก็เสียใจมาก แต่ก็ต้องทำใจลืมเรื่องของซาบารุ โดยตั้งปณิธานว่าจะไม่รักใครนอกจากซาบารุ และครูไหวก็ทำงานเป็นครูโรงเรียนกิ่งจันทร์แดง เดินตามรอยพ่อ นับแต่นั้นเป็นต้นมา

อ้างอิง
https://th.wikipedia.org/wiki/ครูไหวใจร้าย