ทปอ.แจงปมแอดมินเพจ Mytcas ตอบติดโควิดต้องกักตัว ไม่มีมาตรการจัดสอบวันอื่นแทน

เรื่องที่น่าสนใจล่าสุด

รอง ศ.ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และผู้จัดการการระบบสอบ TCAS หรือ Thai University Central Admission System ซึ่งเป็นระบบที่ใช้คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา กล่าวถึงกรณีการตอบคำถามของผู้ดูแลระบบเพจ Mytcas ว่าให้เลื่อนสอบ หรือไม่ก็เลือกสาขาวิชาที่ไม่ต้องใช้คะแนนสอบ หากผู้เข้าสอบติดเชื้อโควิด-19 นั้น เป็นการตอบที่ถูกต้อง ตรงตามความจริง โดย ทปอ.ไม่มีมาตรการพิเศษสำหรับผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 หากผู้เข้าสอบติดเชื้อป่วยเป็นโควิด-19 ต้องขาดสอบ ซึ่งปีที่ผ่านมา ทปอ.ก็ดำเนินการเช่นนั้น จะไม่มีการจัดที่สอบ หรือให้ผู้ป่วย หรือผู้ที่ถูกกักตัว หรือคนที่เกิดอุบัติเหตุ มาสอบวันอื่นแทน เนื่องจากระบบการสอบ ทีแคส เป็นการสอบที่จัดสอบเพียงครั้งเดียวและใช้ข้อสอบเพียงชุดเดียวเหมือนกันทั่วประเทศ ไม่สามารถจัดสอบนอกรอบ หรือย้อนหลังได้

ทั้งนี้ ในการสอบที่ผ่านมาเคยพบปัญหาในลักษณะคล้ายกันเช่นผู้เข้าสอบเกิดอุบัติเหตุมีอาการเจ็บป่วยต้องเข้ารับการผ่าตัดทุกครั้งก็จะต้องรอสอบใหม่ในปีถัดไป

ส่วนของมาตรการตรวจคัดกรอง ซึ่งในช่วงนี้มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทางสนามสอบได้มีข้อกำหนดห้ามผู้ที่มีผลยืนยันติดเชื้อโควิด-19 เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด โดยบริเวณห้องสอบมีการตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิหากพบอุณหภูมิสูงเกิน 37.5 องศาเซลเซียส ก็ไม่อนุญาตให้เข้าสอบ ซึ่งทั้งหมดเป็นไปตามมาตรการควบคุมโรคระบาดของกระทรวงสาธารณสุข หากมีผู้เข้าสอบมาสนามสอบแล้วมีอุณหภูมิสูง หรือสงสัยว่าป่วย จะถูกคัดกรองอีกครั้ง โดยการตรวจ ATK หลังจากตรวจแล้วมีผลเป็นลบ จะถูกจัดไปนั่งสอบในห้องพิเศษ ซึ่งเป็นห้องสำหรับผู้มีอุณหภูมิผิดปกติ สำหรับคนที่ผลตรวจเป็นบวก จะต้องกลับบ้าน หรือไปรักษาตัว

สำหรับผู้ที่พลาดโอกาสการเข้าสอบสามารถลงสอบได้ในปีถัดไป หรือเลือกคณะหรือสาขา สถาบันศึกษาอื่น ที่ไม่ได้ใช้คะแนนสอบทีแคส ซึ่งมีช่องทางอื่นๆให้เลือกเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา

อ้างอิง
https://mgronline.com