เรื่องของกระต่ายกับเต่า (ที่อีสปไม่เคยเล่าให้ใครฟัง) : ก.ไกรศิรกานท์

โดย : ก.ไกรศิรกานท์ ลิขสิทธิ์ : Magic Time Media https://www.youtube.com/watch?v=Fli-a3dLnMk [ Read More…

Soul Love คุณครับอย่าตามผมเลย : โลมาตัวสีเขียวที่ว่ายอยู่ในทะเลสีชมพู

โดย : โลมาตัวสีเขียวที่ว่ายอยู่ในทะเลสีชมพู ลิขสิทธิRead More…