จิตวิญญาณรอคอย : ตรีเนตร

เรื่องสั้นสยองขวัญ (Horror/ Chiller)

โดย : ตรีเนตร
ลิขสิทธิ์ : Magic Time Media

เมื่อประมาณกลางเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ ฉันได้มีโอกาสเดินทางไปราชการในนามของฝ่ายพัฒนาสังคม กองนิคมสร้างตนเอง กรมประชาสงเคราะห์ที่จังหวัดอุดรธานีเพื่อให้การนิเทศและติดตามงานด้านการพัฒนสังคมนิคมสร้างตนเอง ๓ แห่ง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของศูนย์พัฒนานิคมภาคตะออกเฉียงเหนือ จังหวัดกาฬสินธุ์ เจ้าหน้าที่นั้นคือคุณวิทยา รอดบุญมา ในฐานะเป็นเจ้าของพื้นที่ในนิคมเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้อำนวยความสะดวกพาฉันกับคณะผู้ร่วมเดินทางมาด้วยกันอีก ๕ คน เดินทางออกจากนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ ไปเข้าพักโรงแรมมีชื่อแห่งหนึ่งในตัวเมืองอุดรธานี เพราะตั้งแต่เช้าพวกเราเสร็จภารกิจในการปฏิบัติงานพื้นที่ที่นิคมสร้างตนเองเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น พวกเราทั้ง ๕ คนเดินทางออกจากจังหวัดขอนแก่นมุ่งตรงไปปฏิบัติงานในพื้นที่นิคมสร้างตนเองโนนสังทันที โดยมิได้แวะเข้าที่พักจังหวัดอุดรธานีเสียก่อน

ในขณะเดินเข้าไปในห้องพักซึ่งอยู่ชั้น ๓ ฉันรู้สึกว่าตัวเองปะทะด้วยกลิ่นในวินาทีแรกที่ย่างก้าวเข้าไปข้างในห้องพัก ทำให้มีความรู้สึกว่ามีอาคันตุกะคอยต้อนรับฉันอยู่ภายในห้องพักนี้ก่อนแล้ว เพราะจากประสบการณ์ที่เคยประสบมา ทำให้มั่นใจว่าภายในห้องนี้มีจิตวิญญาณดวงหนึ่งเฝ้ารออยู่ ก็รู้สึกตกใจและตื่นเต้นพอควร เพราะไม่ได้เปิดใจที่จะเตรียมรับกับสิ่งเหล่านี้เลย แต่ก็สามารถปรับใจและตั้งสติรับเข้าได้ในเวลาไม่นานนัก