Guestpost โฟสฟรี ถ้าคุณมีสาระดีๆ ที่นี่เราให้คุณได้แบ่งปัน

Notifications
Clear all

กราบพระพุทธชินราช พระพุทธรูปที่งดงามที่สุดในประเทศไทย ณ วัดใหญ่ เมืองสองแคว

1 Posts
1 Users
0 Likes
139 Views
thanunchai
(@thanunchai)
Member Moderator Registered
Topic starter
 

พระพุทธชินราช พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองจังหวัดพิษณุโลก อีกทั้งยังเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์องค์สำคัญแห่งสยามประเทศที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะงดงามที่สุดในเมืองไทย ประดิษฐาน วัดใหญ่ หรือ วัดพระศรีรัตนมหาราชวรวิหาร

“พระพุทธชินราช” เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ใช้ช่างจากเมืองศรีสัชนาลัย และเมืองหริภุญชัย หล่อทองสัมฤทธิ์ ขนาดหน้าตักกว้าง 5 ศอก 1 คืบ 5 นิ้ว และสูง 7 ศอก สร้างขึ้นมาพร้อมการสร้างเมือง และสร้างวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ใน พ.ศ. 1900 จากพระราชดำริของพระมหากษัตริย์ผู้ครองกรุงสุโขทัยในสมัยนั้น ปัจจุบันสิริรวมอายุ 663 ปี ชาวเมืองพิษณุโลกนิยมเรียก “หลวงพ่อใหญ่” ตามชื่อ วัดใหญ่นั่นเอง วัดนี้ตั้งอยู่ ถนนพุทธบูชา ตำบลในเมือง ริมแม่น้ำน่านฝั่งตะวันออก

พระพุทธชินราชตั้งอยู่ในพระวิหารหลวง พระวิหารหลังนี้มีบานประตู ประดับมุกโบราณที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งจำนวน 2 บานคู่ กว้าง 1 เมตร สูง 4.50 เมตร เดิมพระพุทธชินราชไม่ได้ลงรักปิดทอง กระทั่ง ปี พ.ศ. 2146 สมเด็จพระเอกาทศรถคราวเสด็จพระราชดำเนินมา นมัสการ พระพุทธชินราชจึงได้ ได้มีการปิดทองครั้งแรก

ความงดงามของ “พระพุทธชินราช” ที่วิจิตรงดงามตามศิลปะสุโขทัย คือ เส้นรอบนอกพระวรกายอ่อนช้อย ชายผ้าสังฆาฏิแยกเป็นเขี้ยวตะขาบ พระพักตร์เอิบอิ่ม ค่อนข้างกลม พระขนงโก่ง พระเกตุมาลาเป็นรูปเปลวเพลิง มีลักษณะพิเศษเรียกว่าทีฆงคุลี คือ ปลายนิ้วพระหัตถ์ทั้งสี่นิ้วยาวเสมอกัน

ซุ้มเรือนแก้วสร้างจากไม้แกะสลักในสมัยอยุธยา แกะสลักเป็นตัวมกร ลักษณะลำตัวคล้ายมังกร มีงวงคล้ายช้าง อยู่ตรงปลายซุ้ม และมีลำตัวเหรา (คล้ายจระเข้) กลางซุ้ม และมีท้าวเวสสุวรรณ และอาฬวกยักษ์ เทพอสุราปกป้องพระองค์อยู่สองตน

นอกจากพระพุทธชินราชแล้ว ภายในวัดใหญ่ยังมี อีก 4 จุดสำคัญ ให้ชมความงดงาม
• พระเหลือ ถูกสร้างขึ้นจากพระราชดำริของพระยาลิไท รับสั่งให้ช่างนำเศษทอง
สัมฤทธิ์ที่เหลือจากการสร้างพระพุทธชินราช พระพุทธชินสีห์ และพระศรีศาสดานำมาหล่อพระพุทธรูปปางมารวิชัย ขนาดเล็ก
• พระปรางค์วัด โบราณสถานสมัยสุโขทัย สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระบรม
สารีริกธาตุ รูปแบบพระปรางค์เป็นเจดีย์ทรงดอกบัวตูม สร้างครอบพระสถูปเจดีย์
• พระวิหารพระเจ้าเข้านิพพาน ภายในประดิษฐานหีบสมมติบรรจุพระบรมศพองค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีพระมหากัสสปะเถระ นั่งนมัสการพระบรมศพ
• พระอัฏฐารส ตั้งอยู่หลังวิหารพระพุทธชินราช เป็นพระพุทธรูปยืนปางห้าม
ญาติสูง 18 ศอก

ด้วยความความศักดิ์สิทธิ์ และความงดงามของพระพุทธชินราช ทำให้ที่ผ่านมา ประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยว ต่างเดินทางไปกราบไหว้ขอพร ทั้งในเรื่องของการขอให้ชีวิตเจริญรุ่งเรือง หรือเรื่องของสุขภาพ และเพื่อความสิริมงคลเป็นจำนวนมาก

หลังจากกราบไหว้ขอพรพระพุทธชินราชแล้ว นักท่องเที่ยวสามารถแวะซื้อของฝากที่ร้านค้าซึ่งเป็นจุดจำหน่ายของฝากที่วัดใหญ่ ซึ่งโดยปกติจะคึกคักมากในช่วงเทศกาล นักท่องเที่ยวจับจ่ายเลือกซื้อของฝากกันอย่างสนุกสนาน โดยเฉพาะกล้วยตาก ซึ่งเป็นของฝากขึ้นชื่อของเมืองพิษณุโลกค่ะ

#พระพุทธชินราช พิษณุโลก ราคา
#พระพุทธชินราชช่วยเรื่องอะไร
#พระพุทธชินราช ขอพรเรื่องอะไร
#พระพุทธชินราชมีกี่รุ่น
#วัดพระพุทธชินราช พิษณุโลก
#เหรียญพระพุทธชินราช พิษณุโลก
#ไปวัดพระพุทธชินราช พิษณุโลก
#วัดพระพุทธชินราช พิษณุโลก เปิดไหม

 
Posted : 05/03/2022 12:58 am
Share: