ค่าของคน

ยังมีศิษย์เซนผู้หนึ่ง เฝ้าพร่ำถามอาจารย์เซนทุกวันวRead More…

วาง

มีนักบวชพรรษามากกับนักบวชพรรษาน้อยสองรูปเดินทางไปดRead More…

ตกปลา

มีเศรษฐีคนหนึ่ง เห็นยาจกคนหนึ่งตกปลาอยู่ริมทะเลจึงRead More…