ไม่ใช่เรื่องใหญ่

เรื่องสั้นๆ สอนใจ ให้แง่คิด

ทัศนคติที่เรามีต่อเรื่องราวที่ผ่านเข้ามาเป็นเรื่องสำคัญมาก บางคนเมื่อเจอปัญหาก็ยกให้มันเป็นใหญ่ กว่าจะตั้งสติพิจารณามันได้ก็เสียเวลาไปมาก

เมย์เพื่อนคนหนึ่งของฉัน เธอมีความสามารถในการมองปัญหาว่าเป็นเรื่องเล็กได้เสมอ เธอจึงเป็นที่ปรึกษาชั้นดีของใครหลาย ๆ คน

“เมย์ เทอมฉันติด F วิชาเอก เกรดลดลงไปมากเลย”

“อืม ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่หนิ เธอก็ลงเรียนใหม่เทอมหน้าได้ เกรดเฉลี่ยเธอยังดีอยู่นะ แค่นี้เรื่องเล็ก”

“เมย์ บทความฉันถูกปฏิเสธ เขาบอกว่ายังเนื้อหายังไม่สมบูรณ์”

“อืม เธอก็แก้ไขตามคำแนะนำให้มันสมบูรณ์ขึ้นแล้วส่งใหม่ หรือไม่ก็ลองส่งวารสารเล่มอื่นดูสิ เรื่องเล็กน่า”

และทุกครั้งที่ฉันปรึกษาเมย์ ปัญหาของฉันดูเหมือนจะเล็กลงทันที

อย่าปรุงแต่งปัญหาให้ใหญ่ จนใจเราไม่อยากแก้