เณรหนีเที่ยว

เรื่องสั้นๆ สอนใจ ให้แง่คิด

อาจารย์เซียนย๋า เป็นเจ้าอาวาสวัด มีเณรคนหนึ่งตอนกลางคืนชอบปีนช่องกำแพงออกไปเที่ยว

คืนหนึ่งอาจารย์เซียนย๋า ตระเวนสังเกตการณ์ภายในวัด เห็นเก้าอี้อยู่มุมกำแพง ก็รู้ว่ามีคนแอบไปเที่ยวข้างนอกตอนกลางคืน

อาจารย์เซียนย๋าขยับเก้าอี้ไป แล้วนั่งลงตรงที่เก้าอี้เคยวางอยู่ รอคนที่แอบไปเที่ยวกลับมา
.
.
.

เมื่อถึงเวลาเที่ยงคืน

เณรไปเที่ยวกลับมา ไม่รู้ว่าเก้าอี้ขยับไปแล้ว จึงเหยียบลงบนอาจารย์เซียนย๋า

เมื่อรุ้ว่าได้เหยียบหัวอาจารย์ลงมา เณรตกใจไม่รู้จะพูดอะไร

แต่อาจารย์ไม่โกรธ แค่พูดว่า

ดึกแล้ว อากาศเย็น