เซลล์แสงอาทิตย์อินทรีย์

เรื่องที่น่าสนใจล่าสุด

infinityPV ผลิตโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์อินทรีย์แบบยืดหยุ่น (OPV) ที่เตรียมทั้งหมดโดยใช้เทคนิคการพิมพ์และการเคลือบแบบม้วนต่อม้วน (R2R) เทคโนโลยีนี้ไม่รวมถึงองค์ประกอบที่เป็นพิษหรือหายากและเป็นเทคโนโลยีที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเวลาในการคืนทุนที่รวดเร็ว

กระบวนการผลิตใช้วิธีการที่ใช้ R2R เท่านั้นซึ่งหมายความว่าเซลล์แสงอาทิตย์พลังงานแสงอาทิตย์ขั้นสุดท้ายจะได้รับในม้วนขนาดกะทัดรัดซึ่งสามารถเก็บไว้ในคลังได้ เราสามารถจัดหาโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์ทั้งม้วนหรือเราสามารถตัดโมดูลออกและทำให้หน้าสัมผัสไฟฟ้าได้หลายวิธีตามความต้องการเฉพาะ บอร์ดแปลง OPV3W60V DCDC ที่ออกแบบเองของเราสำหรับแรงดันไฟฟ้าขาเข้าสูงสุด 60 V สามารถชาร์จแบตเตอรี่ LiPo โดยตรงหรือทำหน้าที่เป็นเอาต์พุต USB โดยตรง

เราเชี่ยวชาญเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ที่พิมพ์ออกมาจำนวนมากและภายในสถาปัตยกรรมต่างๆ ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ของเราผลิตตามสั่งลูกค้าที่สนใจเป็นพิเศษในเทคโนโลยี (เช่น OPV, perovskite, ไฮบริด) ที่มีสถาปัตยกรรมเฉพาะ (เช่นปกติกลับหัวตีคู่) สามารถติดต่อเราเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ [email protected]