ม.มหิดล พบ “โปรไบโอติก” เสริมภูมิคุ้มกันหวัดใหญ่ได้ หาทานได้จากนมเปรี้ยวและโยเกิร์ต

เรื่องที่น่าสนใจล่าสุด

เมื่อปี 2561 สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แถลงผลการวิจัยที่ตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ ซึ่งพบว่านมเปรี้ยวที่มีจุลินทรีย์โปรไบโอติก แลคโตบาซิลัส พาราคาเซอิ 431 สามาถสร้างเสริมภูมิคุ้มกันไข้หวัดใหญ่ได้

ซึ่งการป้องกันไข้หวัดใหญ่ที่องค์การอนามัยโลกแนะนำก็คือ การฉีดวัคซีน แต่ก็พบว่าการฉีดวัคซีนยังไม่สามารถป้องกันโรคไขวัดใหญ่ได้ 100% เนื่องจากประชากรบางส่วนไม่สามารถสร้างแอนติบอดี้ได้หรือสร้างได้น้อยกว่าที่ต้องการ ทำให้การฉีดวัคซีนยังไม่ป้องกันไข้หวัดใหญ่ได้ดีนัก ดังนั้นจึงต้องมีการเพิ่มประสิทธิภาพของวัคซีนให้สามารถสร้างภูมิได้มากขึ้นหลังจากฉีดวัคซีนไปแล้ว

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ทำการทดลอกับอาสาสมัครที่สุขภาพดี อายุระว่าง 18 – 45 ปี จำนวน 60 คน ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ทืได้รับนมเปรี้ยวที่มีโปรไบโอติกกับกลุ่มที่ได้รับนมเปรี้ยวธรรมดา โดยให้ทานนมเปรี้ยวติดต่อกัน 2 สัปดาห์ จากนั้นจึงเข้ารับการฮีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ แล้วกลับมาทานนมเปรี้ยวตามกลุ่มเดิมต่ออีก 4 สัปดาห์ โดยระหว่างนี้จะไม่ทานอาหารที่มี่โปรไบโอติกอื่นๆ เลย เมื่อครบ 4 สัปดาห์จะหยุดดื่มนมเปรี้ยวอีก 2 สัปดาห์ จากนั้นจึงมาตรวจเพื่อหาภูมิต้านทานของโรคไข้หวัดใหญ่ด้วยวิธี Hemagglutination Inhibition (HI)”

ผลปรากฏว่า การดื่มนมเปรี้ยวก่อนฉีดวัคซีนไม่มีผลต่อการเพิ่มภูมิคุ้มกันแต่อย่างใด แต่เมื่อตรวจหลังจากฉีดวัคซีนไปแล้ว 6 สัปดาห์พบว่ากลุ่มที่ดื่มนมเปรี้ยวที่มีโปรไบโอติกมีอัตราการสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ต่อเชื้อ H1N1 และ H3N2 สูงกว่ากลุ่มที่รับนมเปรี้ยวที่ไม่มีโปรไบโอติก และสำหรับคนที่มีภูมิคุ้มกันของ H3N2 ก็จมีเพิ่มขึ้นเป็นน 2 เท่าอีกด้วย

ซึ่งเมื่อดูที่อัตราการเพิ่มขึ้นของภูมิคุ้มกันพบว่าในกลุ่มที่ดื่มนมเปรี้ยวที่ไม่ได้มีโปรไบโอติกนั้นมีภูมิคุ้มกันไข้หวัดใหญ่ชนิด H1N1 และ H3N2 เพิ่มขึ้นประมาณ 60% ในขณะที่กลุ่มที่ดื่มนมเปรี้ยวที่มีโปรไบโอติก จะมีภูมิคุ้มกันไข้หวัดใหญ่ชนิด H1N1 มากกว่า 80% ส่วนภูมิคุ้มกันไข้หวัดใหญ่ชนิด H3N2 มีการสร้างภูมิคุ้มกันสูงถึง 100% เลยทีเดียว

โดยโปรไบโอติกนั้นสามารถหาซื้อทานได้ตามร้านสะดวกซื้อทั่วไป ทั้งนมเปรี้ยวและโยเกิร์ต โดยจะดีต่อผู้ที่กำลังจะฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ งแนะนำหานก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีนประมาณ 2 สัปดาห์ เมื่อรับการฉัดวัคซีนแล้วให้ทานต่อเนื่องอีกประมาณ 4 สัปดาห์ ก็จะช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันให้ร่างกายได้มากกว่าการฉีดวัคซีนเพียงอย่างเดียว

อย่างไรก็ดี โปรไบโอติกไม่เหมาะสำหรับผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือมีน้อย เช่น ผู้ป่วย HIV หรือ ทารก และผู้ป่วยเบาหวานไม่ควรรับประทานเนื่องจากนมเปรี้ยวมีปริมาณน้ำตาลมากเกินไป