ชายตาบอดกับสิ่งที่ได้ยิน

เรื่องสั้นๆ สอนใจ ให้แง่คิด

มีชายตาบอดคนหนึ่ง ได้พูดสรรเสริญพระอาจารย์ Bankri ไว้ว่า

เพราะผมไม่สามารถเห็นสีหน้าใครๆ ได้

ผมจึงตัดสินใจความจริงใจของพวกเขา โดยฟังจากน้ำเสียง

ปกติแล้ว เวลาที่ผมได้ยินคนกล่าวยินดีกับเพื่อนที่ได้รับความสำเร็จ

ผมจะได้ยินเสียงแห่งความอิจฉาริษยา แฝงในเสียงของเขา

และเวลาผมได้ยินคำปลอบใจ

ผมมักได้ยินน้ำเสียงแอบสะใจอยู่ลึกๆ

แต่กับพระอาจารย์ Bankri

เมื่อท่านกล่าวยินดี น้ำเสียงท่านก็ฟังดูยินดีอย่างแท้จริง

และเวลาที่ท่านกล่าวปลอบใจ

ผมก็ได้ยินแต่เสียงแห่งความเสียใจในวาจาของท่าน