ความสุขอันแท้จริง

เรื่องสั้นๆ สอนใจ ให้แง่คิด

มีชาย 3 คนที่เต็มไปด้วยความทุกข์ จมอยู่กับปัญญาที่แก้ไม่ตก จึงได้ไปขอคำชี้แนะจากพระอาจารย์เซนอู๋เต๋อ

“ช่วยชี้นำทางให้พวกข้าได้พ้นจากความทุกข์ และได้เจอความสุขทีเถิด”

เมื่ออาจารย์เซนได้ยินดังนั้นจึงเอ่ยถามกลับไปว่า

“ทุกวันนี้พวกท่านมีชีวิตอยู่เพื่ออะไร”

คนแรกตอบ “ข้ามีชีวิตอยู่ เพราะไม่อยากตาย”

คนที่สองตอบ “ข้ามีชีวิตอยู่เพื่อมีลูกหลานให้เต็มบ้านเต็มเมือง ยามแก่ชราจะได้มีลูกหลานคอยดูแล”

คนสุดท้ายตอบ “ข้ามีชีวิตอยู่เพื่อดูแลสมาชิกในครอบครัว เพราะข้าเป็นที่พึ่งพิงสำหรับทุกคน ข้าจึงตายไม่ได้”

เมื่ออาจารย์เซนได้ฟังเหตุผลของทั้งสามจึงกล่าวว่า

“หากเป็นดังเช่นที่พวกท่านกล่าวมา หนทางแห่งความสุขคงมืดมนนัก เพราะคนหนึ่งอยู่ด้วยการหวาดกลัวกับความตาย คนหนึ่งเฝ้ารอให้ถึงยามแก่ชรา อีกคนต้องแบกภาระอันหนักอึ้งอยู่บนหลังอยู่ร่ำไป จนลืมหลักการใช้ชีวิตอยู่ แล้วจะมีความสุขได้อย่างไร”

หลังจากนั้นอาจารย์อู๋เต๋อจึงได้เอ่ยถามทั้ง 3 คนไปว่า

“แล้วความสุขของท่านคือ อะไร”

คนแรกตอบว่า “การมีเงินทองมีทรัพย์สินมากมาย นั่นคือความสุขของข้า”

คนที่สองตอบว่า “ข้ามองว่า การมีความรักจะนำพาความสุขมาให้ข้าได้”

คนสุดท้ายตอบว่า “การโด่งดัง มีชื่อเสียงเกียรติยศต่างหาก คือความสุข”

อาจารย์เซนอู๋เต๋อ จึงกล่าวกลับไปว่า

“ดังที่พวกท่านกล่าวมาทั้งหมด อาตมายังมองไม่เห็นความสุขเลย กลับเป็นความทุกข์เสียด้วยซ้ำ ถ้าพวกท่านสะสมสิ่งเหล่านี้มากเกินไปกลับทวีความทุกข์เพิ่มขึ้นเท่านั้น”

ชายทั้งสามมองหน้ากันอย่างมึนงง ไม่เข้าใจเหตุใด อาจารย์จึงมองว่าเป็นทุกข์เช่นนั้น อาจารย์จึงชี้แนะเพิ่มเติมว่า

“หากพวกท่านอยากมีทรัพย์สินเงินทอง มีคนรักนับน่าถือตาและมีชื่อเสียงให้คนสรรเสริญ ความกังวลทะเยอทะยานอยากได้อยากมี รวมทั้งรักษาให้มันคงอยู่ จะเป็นการสร้างบ่วงพันธนาการยึดติด จนนำไปสู่ความทุกข์

แต่หากอยากพบกับความสุขที่แท้จริง ท่านทั้งสามต้องเปลี่ยนมุมมองความคิดใหม่”

“เมื่อมีทรัพย์สินเงินทองดังตั้งใจแล้ว
ควรแบ่งปันทำบุญทำทานให้แก่ผู้ยากไร้จึงจะเป็นสุข
สุขที่เกิดจากจิตใจยากที่จะเอาสิ่งใดเปรียบเหมือน

ส่วนความรักนั้น จงรู้สึกเสียสละ เป็นทั้งผู้รับและผู้ให้
จึงจะค้นพบกับความสุขที่แท้จริง

สุดท้ายคือเกียรติยศชื่อเสียง
จงรู้จักทำตนบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม
นำชื่อเสียงที่มีเพื่อประโยชน์ต่อผู้อื่น
เช่นนี้จึงจะเป็นความสุขอันแท้จริง”