จับร้านจิ้มจุ่มที่อุดร “เปิดเย้ย พรก.” จนท.ให้เวลาเคลียร์ลูกค้า 30 นาที ไม่ยอมทำ

ข่าวล่าสุดวันนี้

เมื่อคืนนี้ (วันที่ 28 มี.ค.63) นายชัยวัฒน์ ธรรมวัตร ปลัดอาวุโสด รักษาราชการแทนนายอำเภอเมือง จ.อุดรธานี พร้อมด้วย นายเฉลิมศักดิ์ อินทร์หา ปลัดอำเภอ หัวหน้าฝ่ายความมั่นคง,นายเศรษฐา สุขใจ ปลัดอำเภอ นายณัฏฐวัฒน์ ศรีโยวงค์ ปลัดอำเภอ(งานป้องกัน)

พร้อมด้วยสมาชิก อส. เข้าจับกุม นายมงคล กาลสมสิน อายุ 48 ปี เจ้าของร้านจิ้มจุ่มแห่งหนึ่ง ในพื้นที่ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี หลังเปิดร้านฝ่าฝืนคำสั่งประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุดรธานี เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19) ฉบับที่4 และ ข้อ6 แห่งคำสั่งจังหวัดอุดรธานี ที่1640/2563

โดยมีพฤติการณ์จำหน่ายอาหารให้มีการบริโภคภายในร้าน และไม่จัดสถานที่ให้เป็นไปตามแนวทางการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ จัดที่นั่งแต่ละบุคคลไม่เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตรขึ้นไป และจำหน่ายสุราให้แก่ผู้มาใช้บริการนั่งดื่มกินภายในร้าน

อันเป็นการกระทำการฝ่าฝืนประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุดรธานี เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19) ฉบับที่4 และข้อ6 แห่งคำสั่งจังหวัดอุดรธานี ที่ 1640/2563 ลว.22 มี.ค.63 อันเป็นความผิดตาม มาตรา 52 แห่ง พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558

ทั้งนี้ ก่อนเจ้าหน้าที่จะเข้าจับกุม ทางปลัดอำเภอได้เตือนก่อนแล้ว และให้เคลียร์แขกในร้านออกไป และได้ชี้แจงประกาศฉบับที่ 4 ให้ทราบแล้ว โดยให้เวลาดำเนินการ 30 นาที ผ่านไปกว่าชั่วโมง เจ้าหน้าที่ฯ ได้ขับรถวนกลับมาตรวจอีกครั้งในเวลาประมาณ 22.00 น. ปรากฏว่าร้านยังไม่เลิก จึงได้เข้าจับกุมดังกล่าว

ขณะที่เจ้าของร้านอ้างว่า ก็ว่าจะให้ลูกค้าที่เหลืออีก 2 โต๊ะกินเสร็จถึงจะปิด

เจ้าหน้าที่จึงจับกุมดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป