ส.ส.อดีตอนาคตใหม่เข้า “พรรคก้าวไกล” แล้ว 50 คน พร้อมเปิดเผยโลโก้ใหม่

ข่าวล่าสุดวันนี้

วันนี้ (14 มีนาคม 2563) การประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่1ของพรรคก้าวไกล ในวันนี้ มี ส.ส.อดีตพรรคอนาคตใหม่ที่มีความตั้งใจสานต่ออุดมการณ์ในแบบอนาคตใหม่ ทั้งแบบบัญชีรายชื่อและแบบแบ่งเขตเข้าร่วมสมัครสมาชิกพรรคก้าวไกลอย่างพร้อมเพรียง ขณะที่สมาชิกและกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลชุดเดิม ก็ได้เข้ามาร่วมประชุมในวันนี้อย่างพร้อมเพรียงด้วยเช่นกัน

สำหรับ ส.ส.อดีตพรรคอนาคตใหม่ ที่เดินทางมาสมัครสมาชิกพรรคก้าวไกลในวันนี้ จากจำนวน 55 คนก่อนหน้านี้ มีมาสมัครแล้วจำนวนทั้งสิ้น 50 คน ขาดเพียง 5 คน ประกอบไปด้วย นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ส.ส.เขตบางแค กรุงเทพมหานคร ซึ่งเพิ่งเดินทางกลับมาจากประเทศฟิลิปินส์ และตัดสินใจกักตัวเอง 14 วัน , นายกัญจน์พงศ์ จงสุทธนามณี ส.ส.บัญชีรายชื่อ ที่มีอาการป่วยไม่สามารถมาร่วมประชุมวันนี้ได้ , นายองค์การ ชัยบุตร ส.ส.บัญชีรายชื่อ ที่อยู่ระหว่างการใส่เฝือกขาและทำกายภาพบำบัด, นายวินท์ สุธีรชัย ส.ส.บัญชีรายชื่อ ไม่ได้แสดงเหตุผล และ นายจุลพันธ์ โนนศรีชัย ส.ส.บัญชีรายชื่อ ที่ได้สมัครสมาชิกเข้าร่วมกับพรรคชาติไทยพัฒนา

นอกจากนี้ ได้มีมติโลโก้พรรค ที่ยังเป็นทรงสามเหลี่ยมสัญลักษณ์ลูกศรสีส้มชี้ขึ้น สื่อถึงการขับเคลื่อนไปข้างหน้าสู่อนาคต และใช้สีส้มหมายถึงแสงแห่งรุ่งอรุณ